CLICK AND POST LOGO

CLICK & POST

Frequently asked questions

Veelgestelde vragen over Click&Post


Algemeen
Zendingen
Aangetekend schrijven
Inschrijven
Gebruiken
Online betalen
Veiligheid


Algemeen


Wat heb ik nodig om de toepassing Click&Post te gebruiken?

Een computer met een internetverbinding, een document om te printen (Word, pdf, xls of tiff) en adressen (xls, csv of een van de vele gegevensformaten die aanvaard worden door Microsoft Office, als men Word gebruikt om adressen samen te voegen. Adobe Reader (pdf) is handig voor een afdrukvoorbeeld van het document.

Wat moet ik doen om Click&Post te gebruiken?

Om met Click&Post te beginnen werken en uw documenten te versturen hebt u een account nodig, die bestaat uit een gebruikersnaam en paswoord. Deze kan u aanvragen via het contactformulier

Wie kan Click&Post gebruiken?

De dienst is toegankelijk voor professionelen en rechtspersonen. De dienst is niet toegankelijk voor particulieren.

Ontvangt men systematisch een factuur?

Ja. De facturen worden verzonden aan het begin van de maand volgend op de maand waarin de dienst is geleverd.

Kan ik Click&Post gebruiken zonder aan mijn bureau te zitten?

Ja. De site van Click&Post is in de hele wereld toegankelijk. U hebt enkel uw toegangscodes nodig.

Wat kosten de diensten van Click&Post?

Met Click&Post betaalt u enkel voor uw verbruik. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Zijn er speciale tarieven voor vzw’s of universiteiten?

Neen, momenteel niet.

Hoelang duurt het om Click&Post te installeren?

2 minuutjes. Dat is de tijd die nodig is om de virtuele printer van Click&Post te installeren. Dat is ook het enige wat u op uw bureaublad moet installeren. De rest van de operatie gebeurt via een directe en beveiligde connectie op ons platform.

Welke internetbrowsers zijn compatibel?

Ons platform werkt met de meest courante browsers.

Kan Click&Post ook op een Mac gebruikt worden?

De virtuele printer kan niet op een Mac geïnstalleerd worden. U kan dus geen mailings versturen vanuit Word. U kan echter wel post verzenden vanuit het online- platform Click & Post.

Is er een tijdslimiet voor het gebruik van de Click&Post-account?

Er is geen tijdslimiet, indien u een contract afsluit wordt dit jaarlijkse stilzwijgend verlengd.

Op welke tijdstippen is de dienst beschikbaar?

Onze dienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Maar de productie en de technische ondersteuning zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van onze kantoren.

Hoe lang duurt het om mijn brieven te verwerken en af te leveren aan mijn bestemmelingen?

De duur is afhankelijk van de gekozen frankering:

 • Prior nationaal en aangetekend schrijven voor 12:00 : D+1
 • Prior nationaal et aangetekend schrijven na 12:00 : D+2
 • Preferentieel tarief : D+3
 • Prior internationaal : In functie van het land van bestemming

Kan ik de indiening van een poststuk annuleren?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Indien een poststuk niet in behandeling is of nog niet behandeld wordt door het productieplatform van Click&Post, kunt u de overeenkomstige opdracht of het bericht verwijderen vanuit Click&Post Manager. Geannuleerde opdrachten of berichten in Click&Post Manager worden niet gefactureerd. Zie Opdrachten of berichten verwijderen in de online hulp.

Hoe lang worden mijn documenten bewaard op de Click&Post-server?

Wij garanderen dat de documenten 60 dagen lang kosteloos bewaard blijven op de server. Daarna kunnen de documenten worden verwijderd om ruimte vrij te maken. Wij raden de klant aan zijn afdrukdocumenten te downloaden en een kopie ervan te bewaren op zijn eigen PC.

top ^

Zendingen


Kan ik mijn zendingen tekenen?

Ja. Het volstaat uw digitale handtekening in het document te laden. Het is echter geen met de hand geschreven handtekening.

In hoeveel tijd worden mijn zendingen aan bPost overgemaakt?

De zendingen die door ons platform werden gevalideerd worden binnen de 24 uur afgeleverd. Voor sommige types is dit nog de dag zelf.

Kan Click&Post mijn zendingen op mijn briefpapier printen? Kan ik enveloppen personaliseren? Kan ik brochures, flyers of catalogi toevoegen?

Nee. Het productieplatform Click&Post wil competitieve prijzen garanderen en biedt daarom slechts een beperkt aantal mogelijkheden: een witte envelop met dubbel venster in C4-, C5- of Amerikaanse formaat, wit papier van 80 of 90 g/m2, zwart-wit of kleur, recto of recto-verso en verschillende types frankeringen.
Gezien u echter tegelijk met uw brief ook andere bestanden kan afdrukken, kan u een flyer of een antwoordformulier toevoegen, dat op hetzelfde moment als uw brief wordt gedrukt.

Is een ander soort enveloppe mogelijk? Een ander formaat?
Een andere kleur? Een andere papierkwaliteit?

Neen, het is niet mogelijk om deze parameters te wijzigen omdat het systeem sterk geautomatiseerd is om de kosten laag te houden.
Er zijn 3 soorten enveloppen (US-C4-C5), wit met een dubbel venster.
Het papier is ook altijd wit en van dezelfde kwaliteit (semi-glossy, 90 g/m² voor kleurendruk of 80 g/m² voor zwart-witdruk)..

Is het mogelijk om alleen het logo in kleur te hebben en de rest van het document in zwart/wit?

De keuze geldt voor het hele document, ofwel in kleur, ofwel in zwart/wit. Het is dan ook niet mogelijk om het logo in kleur te hebben en de rest van het document in zwart/wit. De reden hiervoor is het gebruik van digitale druktechniek (1 enkele drukgang, in tegenstelling tot technieken zoals offset).

Hoeveel pagina's per envelop kan men versturen?

Hieronder vindt u het maximum aantal pagina's per envelop:

 • 6 A4-bladen (= 6 pagina's recto of 12 pagina's recto-verso) in een envelop van Amerikaans formaat,
 • 8 A4-bladen (= 8 pagina's recto of 16 pagina’s recto-verso ) in een C5-envelop,
 • of 25 A4-bladen (= 25 pagina's recto of 50 pagina’s recto-verso) in een C4-envelop.

Ik heb een Word-document opgeladen maar krijg de foutmelding dat het document niet het correcte formaat heeft. Waaraan ligt dit?

Soms hebben documenten niet het vereiste A4-formaat, bijvoorbeeld wanneer u met de Engelse versie van Word werkt. U kan het volgende doen:

 1. U moet het A4-formaat instellen: klik op File/Page Setup/Paper Size/A4.
 2. Als u de Click&Post drukpilot wilt gebruiken moet u ook de standaardinstellingen van de pilot controleren. Klik op Print/ (keuze Click&Post-printer/Properties/Advanced/Paper output/Paper size: A4.

Ik zou mijn concessiehouders, agenten, enzovoort, een briefmodel willen ter beschikking stellen die zij zelf naar hun klanten kunnen sturen maar ik vrees dat zij zelf ongewenste aanpassingen gaan doorvoeren. Is hier een oplossing voor?

Ja. Splits uw mailing in 2 elementen op, namelijk een achtergrond en een aanpasbaar document. Laad een achtergrond met uw logo, briefhoofd of elk ander niet aan te passen element op. Stuur uw concessiehouders enkel het document dat zij zelf kunnen aanpassen. Nadat zij hun document hebben teruggestuurd, kan u de achtergrond die u hebt gekozen, selecteren bij het kiezen van de opties. Om zeker te zijn van het resultaat kan u ook een formele goedkeuring via de applicatie eisen. Deze functionaliteit kan ook door uw concessiehouders worden geactiveerd, via het optiescherm. Wanneer uw goedkeuring vereist is, ontvangt u een e-mail met klikbare url.

Moet ik mijn nationale en internationale zendingen scheiden?

Nee, dat is niet nodig, behalve voor een internationaal aangetekend schrijven, wat niet via het platform kan verstuurd worden (meer info).
Om nationale en internationale zendingen te versturen, volstaat het om het land op te nemen in het adressenbestand of bij het mergen. Het land moet als volgt vermeld worden:

 • in HOOFDLETTERS
 • in het Frans, Nederlands, Duits of Engels (het systeem herkent mogelijk niet alle landen die in de eigen landstaal worden vermeld).

Mijn bedrijf is niet Belgisch. Kan ik Click&Post gebruiken?

Elk bedrijf of organisatie die over een fysisch adres in België beschikt, kan van het systeem gebruik maken.

top ^

Aangetekende zendingen


Kan ik een internationale aangetekende zending versturen?

Neen. Momenteel kan je met Click&Post enkel aangetekende zendingen naar een adres in België versturen.

Wat is de wettelijke waarde van een aangetekende zending die met Click&Post wordt verstuurd?

Een met Click&Post verstuurde aangetekende zending heeft dezelfde waarde als een traditionele papieren aangetekende zending, Click & Post is immers slechts een tussenschakel om het document te printen en aan bPost af te geven. bPost neemt de zending aan, net zoals de zendingen die je gewoon in een postkantoor afgeeft. In bepaalde (beperkte) gevallen eist de wet dat de afzender de aangetekende zending persoonlijk ondertekent. In deze situaties beantwoordt de met Click&Post verstuurde aangetekende zending niet aan de wettelijke vereisten.

Wanneer zal mijn aangetekende zending worden verstuurd?

Elke aangetekende zending die Click&Post voor de middag (op een werkdag) ontvangt, wordt door Click & Post op dezelfde dag geprint, onder omslag gestoken, gefrankeerd en aan bPost afgegeven. bPost bestelt de zending de volgende dag.
Als de zending na 12 uur door u wordt aangemaakt zal Click & Post die ten laatste de volgende werkdag verwerken en aan bPost leveren.

Hoe kan ik bewijzen dat mijn aangetekende zending wel degelijk is verstuurd?

 • 1) gebruik het ontvangstbewijs dat bPost je terugstuurt en dat door de bestemmeling is ondertekend (als je deze dienst hebt aangevraagd)
 • 2) na het versturen van je aangetekende zending, vind je in de online opvolgingsmodule van je afgiften een overzicht van de zending (klik op de briefwisseling in de rubriek “berichten”) of via de link die naar je elektronische mailbox is gestuurd. Dit overzicht blijft gedurende 60 dagen beschikbaar in je interface. Je kan het afdrukken. Het vermeldt onder andere de datum waarop het document werd ingediend, de datum van afgifte aan bPost door Click & Post, de contactgegevens van de bestemmeling en het nummer van de aangetekende zending bij bPost.
 • 3) om langer toegang te hebben tot de overzichten van je zendingen, raden we je aan deze samenvattingen en details van je zendingen lokaal te bewaren. Je kan eenvoudig instellen dat er automatisch reservekopieën worden aangemaakt.

Als je het overzicht niet hebt bewaard en je wil bewijzen dat er een aangetekende zending werd verstuurd, dan kan Click & Post je op verzoek een kopie van het afgiftebewijs aan bPost leveren (betalende dienst).

Hoe kan ik de uitreikingsstatus van mijn aangetekende zending volgen?

Wanneer je een aangetekende zending verstuurt, voegt Click&Post er automatisch een streepjescode aan toe, die door bPost en het systeem voor de opvolging van zendingen zal worden gebruikt. Voor elke zending krijg je zo'n nummer, je kan dit vinden in de gebruikersinterface. Om de uitreikingsstatus bij bPost te kennen, moet je enkel even surfen naar www.depost.be/track en het nummer van de streepjescode ingeven. Of gewoon op de link klikken in je Click&Post-account.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de bestemmeling mijn post goed heeft ontvangen?

Kies bij het versturen de optie 'Ontvangstbevestiging'. Na het bezorgen van de aangetekende zending zal bPost je dit document opsturen, met daarin de uitreikingsdatum, de gegevens van de bestemmeling en zijn handtekening.

Wie bewaart het afgiftebewijs van de aangetekende zending die bPost heeft uitgereikt?

Na het afdrukken, het onder omslag steken en het frankeren van je aangetekende zending bezorgt Click & Post het document aan bPost, die een afgiftebewijs valideert. Click & Post bewaart dit document gedurende 3 jaar.
Dit ontvangstbewijs is niet nodig om een eventuele klacht bij bPost in te dienen over de uitreiking van je zending: enkel het nummer van de streepjescode, de afgiftedatum en de bestemming zijn nodig. Als bPost een papieren kopie van het ontvangstbewijs vraagt in het kader van een schadevergoeding, kan Click & Post dat leveren.

Mijn aangetekende zending kon niet aan de bestemmeling worden bezorgd (foutief adres, weigering, niet afgehaald...). Wordt deze briefwisseling nagezonden?

Als bPost de zending niet aan de bestemmeling kan uitreiken, stuurt bPost deze terug naar de afzender, in overeenstemming met haar algemene voorwaarden. Je krijgt de zending dus aangetekend terug. De zending wordt niet nagezonden naar Click & Post. Je bent verplicht een retouradres op te geven wanneer je een aangetekende zending verstuurt.

Mijn aangetekende zending is niet op haar bestemming aangekomen. Wat kan ik doen?

Je moet dan een aanvraag tot onderzoek bij bPost indienen (binnen 12 maanden na de afgifte). Bel de klantendienst van bPost (022 012345) of vul het formulier op de bPost-website in (rubriek klantendienst). Opgepast, je hebt het nummer van de streepjescode van de aangetekende zending, de afgiftedatum en de bestemming nodig bij het indienen van elke klacht.

Ik ben een overheid. Kan ik via Click&Post RP-zendingen versturen?

Met Click&Post kan je geen “RP-zendingen” (ambtshalve aangetekende zendingen) versturen. Als je een overheid bent, kan je de toepassing gebruiken, maar enkel het tarief van de aangetekende zendingen is beschikbaar.

top ^

Inschrijven

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt een business contract ondertekenen. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

top ^

Gebruiken


Hoe weet ik waar ik het adres moet invoegen in mijn poststuk?

Gebruik onze postmodellen. Dit zijn Microsoft Word-documenten die een kader bevatten dat het adresgebied afbakent. U kunt het kader niet in het document laten staan, anders wordt het afgedrukt. Bekijk onze Click&Post-modelen voor meer informatie over de pagina-instelling van uw post.

Kan ik het lettertype gebruikt in mijn adresblok in mijn poststuk veranderen?

Nee. Dit maakt deel uit van de Click&Post-dienst en kan niet aangepast worden.

Bij de voorbeeldweergave van een poststuk krijg ik de foutmelding dat mijn document niet in het juiste formaat is. Wat moet ik doen?

U gebruikt waarschijnlijk niet het juiste documentformaat. U moet het formaat A4 gebruiken.
Controleer het formaat (in Word, via File > Page Setup > Paper) en stel uw document op A4-formaat in.

Kan ik elke karakterset in mijn document gebruiken?

Met de pdf- (met integratie van de karakterset) en tiff-formaten, ja. Met de doc- en xls-formaten dient men zich te houden aan de standaard karaktersets van Microsoft Office of aan de uitgebreide lijst van karaktersets in de online helpfunctie.

Waarvoor dienen de MS-Word templates die u op deze site aanbiedt?

Deze templates hebben twee doelstellingen:

 • U helpen bij het plaatsen van het adres en uw eigen adres (met logo, websiteadres, telefoonnummer).
 • U een voorbeeld geven dat u onmiddellijk kan gebruiken of kan aanpassen in functie van uw behoeften.
  Deze voorbeelden werden voor u door DM-professionals opgesteld..

Waar vind ik deze templates?

De templates zijn hier beschikbaar.

top ^


Veiligheid


Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Klik op de inlogpagina op "Wachtwoord vergeten?". U ontvangt dan een e-mail met uw wachtwoord op het e-mailadres vermeld in uw persoonlijke informatie.

Mijn ID en mijn wachtwoord zijn correct, maar ik keer steeds terug naar de inlogpagina, wat moet ik doen?

Het is mogelijk dat u een corrupte cookie heeft. Verwijder uw cookies en tijdelijke internetbestanden. Sluit uw browser af en probeer opnieuw. Zorg ervoor dat u steeds het gebruik van cookies voor de Click&Post-site toestaat in uw browser.

Is het versturen van de bestanden beveiligd?

Alle bestanden worden via HTTPS verstuurd en krijgen dus een SSL 128 bits inscriptie mee. Dit soort inscriptie is de veiligste standaard op de markt en wordt ook voor banktransfers gebruikt.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd? Waar worden ze opgeslagen?

Het serverplatform van Click&Post bevindt zich in een Data Center dat 7 dagen op 7 en 24 uur per dag bewaakt wordt. Ook de temperatuur, druk, vochtigheid wordt gecontroleerd. Er is ook een krachtige noodgenerator aanwezig en de strengste brandmaatregelen worden in acht genomen.

Wat gebeurt er met mijn documenten nadat ik ze via Click&Post heb verstuurd?

De documenten worden gedurende 60 dagen op onze beveiligde servers bewaard. U kan ze tijdens die periode op elk moment online raadplegen.

Een aantal van mijn werknemers wil van Click&Post gebruik maken. Hoe kan ik voorkomen dat ze de dienst niet misbruiken?

U kan hen om uw goedkeuring vragen vooraleer de documenten geprint worden. Deze vraag tot goedkeuring vindt plaats op het platform, via het scherm waarbij de opties worden ingesteld.
U kan ook de inhoud, bestemmeling en afzender van elk document raadplegen, tot 2 maanden na het versturen. U kan ook een automatisch rapport ontvangen met alle gegevens over de zendingen die via de rekening van uw bedrijf werden uitgevoerd.

top ^