CLICK AND POST LOGO

CLICK & POST

Automatische verzending

Dankzij de automatische verzending kunt u uw beroepssoftware (bv. uw boekhouding) rechtstreeks verbinden met de diensten van Click&Post. Zo kunt u bijvoorbeeld de regelmatige verzending van facturen naar ons systeem automatiseren.

  1. Onze experten verzorgen de analyse en adaptaties die nodig zijn voor de automatische verzending:

    • Opzetten van een beveiligde verbinding (FTP of https) tussen uw beroepssoftware en de diensten van Click&Post.
    • In samenspraak opgestelde regels voor de productie van uw documenten (bijvoorbeeld de systematische plaatsing van uw bedrijfslogo op uw documenten).
  2. Eens de analyse- en installatiefase is doorlopen, vangen we bij de uitgang van uw beroepssoftware uw af te drukken bestanden op (PCL, PS2, PDF), brengen de samen afgesproken veranderingen aan en brengen ze vervolgens in alle veiligheid naar ons productiecentrum.
  3. Indien u SAP gebruikt, geniet u een postdienst die voor 100 % geïntegreerd is in uw omgeving. U start de afdruk van uw documenten en ontvangt de productiestatus van Click&Post terug, binnen uw SAP omgeving.